Freitag, 6. April 2012 15:30
Domus Magnus, Rotterdam

Cello solo: Bach Suiten am Karfreitag