Stichting Zes Continenten
Rapenburg 29
1011 TV Amsterdam
tel 020-6227900

contactpersoon project Szymon Laks: Stephan Heber


rekeningnummer/account number 9693005
Iban: NL 13 PSTB 000 9 6930 05
Bic:PSTBNL 21
Kamer van Koophandelnummer 34197533
artistieke leiding Eleonore Pameijer en Marcel Worms

Bestuur:
Mevr. Mr. Marianne van Zutphen-voorzitter
Dhr. Hans Horstink-secretaris
Dhr. Hans Verhoeven-penningmeester

Doelstelling:
1. De stichting heeft ten doel:
het herstellen, in stand houden en verder ontwikkelen van muzikale tradities op het gebied van de ernstige muziek als hoogwaardige kunstvorm en als bindende factor in de praktijk van het muziekleven en in bredere zin in de samenleving als drager van culturele identiteit, alsmede vanuit de noodzaak om deze muzikale tradities toegankelijk te doen zijn voor de uitvoerende, componerende en ontvangende partij (het muziekpubliek),alsook de instellingen op het gebied van het muziekcultuurbeleid. Voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords, in binnen- en buitenland.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a.het stimuleren, doen componeren, uitvoeren, publiceren, produceren, reproduceren, archiveren, ondersteunen, verspreiden, onderrichten, promoten van muziek die bijdraagt aan het doel van de stichting, en alles wat daar in de ruimste zin des woords mee samenhangt;
b.het (mede-)organiseren van lezingen, voordrachten en concerten in het bijzonder in het kader en in de geest van het Zes Continenten Project, zoals artistiek vormgegeven door Eleonore Pameijer en Marcel Worms.
c. het werven van fondsen hiertoe, zowel uit publieke alsook private middelen, zowel op nationaal, Europees alsook internationaal gebied.
d. het ondersteunen van promotionele en educatieve projecten in overeenstemming met bovengenoemde doelstellingen van de stichting.